Partner Vaší mobility již 70 let! On-line objednání ZDE

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce údajů- společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř.Václava Klementa 869,Mladá Boleslav II,PSČ 29301, IČO: 00177041,zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze opad sp.zn. B.332,(dále jen „společnost Škoda AUTO“)- poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Realizace marketingových aktivit

Účel zpracování:
Oslovování s nabídkou produktů   a služeb značky Škoda,včetně informování o produktech,službách, akcích,soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům.

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách Škoda AUTO,akcích, soutěžích, odebírání novinek,reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům.Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a).Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a),nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů,které zpracováváme:
Identifikační údaje, kontaktní údaje,popisné údaje,obchodní profil,technické údaje o produktu,historie obchodování, údaje o rodině a dalších osobách,komunikace,interakce a profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory.

Doba zpracování a archivace:
5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců,kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Marketingové agentury, eventové agentury, mediální agentury, členové distribuční sítě,provozovatel serverů,quest managementové agentury, infolinka.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracování z důvodu řešení právních záležitostí,včetně plnění povinností vůči organům veřejné správy, a sledování průběžného vyhodnocování právních rizik.Společnost Automechanika, a.s. patří do SKUPINY MECHANIKA:Prohlášení odpovědnosti  /  GDPR  /  Prohlášení o COOKIES  /  Zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2651.  /  Webové stránky r3d.cz.