Partner Vaší mobility již 70 let! On-line objednání ZDE

Autopůjčovna

72263846_2444105212530560_4471918788954030080_o

Jediné auto, které nezestárne, je auto z naší půjčovny.

AP

 Půjčovní řád a podmínky:

 1. Minimální věk nájemce musí být 21 let.
 2. Řidič musí být držitelem příslušného řidičského průkazu min. 1 rok.
 3. Nájemce se prokáže platným řidičským průkazem a občanským průkazem, pronajímatel si může po souhlasu nájemce/řidiče/ provést kopii předložených dokladů.
 4. Pokud není nájemce a řidič tatáž osoba, pronajímatel musí dát nájemci souhlas s řízením vozidla jinou osobou, řízení bez uvedeného souhlasu je sankciováno částkou 5.000 Kč, řízení vozidla jinou osobou než nájemcem bude uvedeno ve smlouvě o nájmu dopravního prostředku, a to včetně identifikačních údajů řidiče.
 5. Při přebírání vozidla k zapůjčení je nájemce povinen uhradit vratnou kauci ve výši 10.000 Kč. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením smlouvy Nájemcem či na náklady za škody způsobené Nájemcem na vozidle.
 6. Nájemce vrátí automobil ve stavu, v jakém si ho zapůjčil, tedy se stejným množstvím paliva, čistý zvenčí i uvnitř a v kompletním stavu.
 7. V případě nevrácení vozidla bez udání důvodů do dne následujícího po ukončení nájmu, bude nájemce nahlášen na Policii ČR.
 8. Automobily jsou pojištěny se spoluúčastí 10% / 10.000 Kč, v případě pojistné události hradí spoluúčast nájemce.
 9. Automobily jsou vybaveny povinnou výbavou a platnou dálniční známkou.
 10. V zapůjčeném voze platí přísný zákaz kouření, porušením zákazu bude sankcionováno částkou 10.000 Kč.
 11. Pronajímatel výslovně zakazuje mytí pronajatého vozu v kartáčové myčce. Při porušení tohoto zákazu bude nájemci účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč.
 12. Nájemce je povinen po dobu nájmu udržovat vozidlo v čistém stavu. Při silném znečištění má pronajímatel právo účtovat poplatek za mytí vozu až ve výši 2.000 Kč.
 13. V ceně nájmu je zahrnut pravidelný servis dle předpisu výrobce vozidla a výměna sezóních pneu (letní/zimní)
 14. Provozní náplně ( palivo, kapalina do ostřikovače, apod. ) si nájemce hradí sám.
 15. Pronajímatel si vyhrazuje právo poskytnout Policii a orgánům správního řízení potřebné údaje pro zjištění řidiče vozu v době, kdy bylo vozidlo zapůjčeno a došlo s ním k porušení dopravních předpisů nebo nezákoného jednání. Zároveň se nájemce zavazuje uhradit  pronajímateli výši přestupku včetně manipulačního poplatku, který činí 100 % z peněžní výše dopravního přestupku.

 


Pro rezervaci automobilu k zapůjčení kontaktujte:

Štěpán Uhrin
Servisní poradce
uhrin@automechanika.cz
+420 602 782 457

 

Jiří Pecher, DiS. 
Garanční technik, servisní poradce
pecher@automechanika.cz
+420 606 041 458Společnost Automechanika, a.s. patří do SKUPINY MECHANIKA:Prohlášení odpovědnosti  /  GDPR  /  Prohlášení o COOKIES  /  Zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2651.  /  Webové stránky r3d.cz.